RESERVERINGSVOORWAARDEN

Reservering
Bij reservering worden de volgende gegevens genoteerd in ons reserveringsboek; naam, adres, postcode en woonplaats, contactpersoon, telefoonnummer, faxnummer, emailadres, evenement, evenementdatum, aantal verwachte personen, kosten, bijzondere eetwensen (vegetarisch of dieet), facilitaire benodigdheden (toespraken, spelletjes etc.). De reservering is pas definitief indien deze schriftelijk is bevestigd door ons. Tot dat moment heeft de reservering een “voorlopige status” en hebben wij het recht deze alsnog te weigeren, indien daaraan zwaarwegende gronden ten grondslag liggen (zie hiervoor ook paragraaf “Acceptatie” van deze voorwaarden).
Hoeveel personen brengen wij in rekening
Tot 7 dagen voor arrangementdatum kunt u het aantal personen, dat zal deelnemen aan het arrangement, altijd wijzigen. Binnen 7 tot 2 dagen voor arrangementdatum kunt u nog steeds het aantal personen, dat zal deelnemen aan het arrangement, wijzigen maar dan geldt wel de voorwaarde dat dit aantal personen nooit lager kan zijn dan 80% van het aantal personen dat gold tot 7 dagen voor arrangementdatum. In alle andere gevallen is het aantal personen dat bij reservering is opgegeven, bindend of het werkelijke aantal personen indien dit hoger is.
Annulering
Tot 7 dagen voor arrangementdatum kan er kosteloos geannuleerd worden. Annuleert u tussen de 7 tot 2 dagen voor arrangementdatum dan brengen wij u 40% van de overeengekomen prijs per persoon in rekening vermenigvuldigd met het aantal personen dat gold tot 7 dagen voor arrangementdatum. Annuleert u binnen 2 dagen voor arrangementdatum dan brengen wij u 80% van de overeengekomen prijs per persoon in rekening vermenigvuldigd met het aantal personen dat gold tot 48 uur voor arrangementdatum. Indien binnen 1 jaar na annulering opnieuw wordt gereserveerd en deze reservering heeft een gelijke waarde als de reservering, waarop de in rekening gebrachte annuleringskosten betrekking hebben, dan brengen wij deze annuleringskosten volledig in mindering op de dan op te maken rekening, onder de voorwaarde dat de annuleringskosten volledig zijn voldaan.
Hoe kunt u annuleren
Telefonisch 038-4530953, fax 038-4547686, per post: Postbus 1006, 8001 BA Zwolle. De annulering gaat in op de dag waarop wij van de annulering kennis hebben genomen.
Acceptatie
Wij behouden ons het uitdrukkelijke recht voor een reservering te weigeren of achteraf ongedaan te maken zonder opgaaf van redenen.
Alcohol
Aan personen jonger dan 18 jaar worden geen alcoholhoudende dranken geserveerd. Bij twijfel behouden wij ons het recht voor om legitimatie te vragen. Indien deze niet kan worden getoond geldt onvoorwaardelijk het alcoholverbod. Ook behouden wij ons het recht voor een alcoholverbod op te leggen aan personen die hiertoe aanleiding geven.
Betaling
U kunt bij ons betalen met alle wettelijke en gegarandeerde betaalmiddelen zoals; contant geld, pinpas en creditcard (eurocard/mastercard). Andere betaalwijzen hoe ook genaamd worden, zonder enige uitzondering, uitgesloten tenzij anders is overeengekomen en schriftelijk door ons is bevestigd.
Uitsluiting
Er kan geen enkel recht worden ontleend aan druk –en/of schrijffouten. Indien blijkt dat de door ons verstrekte informatie foutief is, één en ander uitdrukkelijk ter beoordeling van ons, dan behouden wij ons het recht voor deze te allen tijde te herstellen en daarvoor de juiste informatie in de plaats te stellen.
Bindende clausule
Alle op deze pagina genoemde voorwaarden zijn bindend voor iedere definitieve reservering. Een ieder die bij ons reserveert wordt geacht deze voorwaarden te kennen en kunnen geen beroep doen op “geen wetenschap hebben”.

Printerversie